משפט פלילי

תחום המשפט הפלילי עובר תהפוכות רבות בתקופתנו. המשפט הפלילי הקלאסי עסק ביחס שבין חריגי החברה לבין האנשים המהוגנים, והתייחס לאירוע נקודתי, במקום ובשעה, בדרך כלל אלים, שבו עבר אדם את גבול ההגינות וביצע עבירה.


העבריין הקלאסי, לצורך הדוגמה, החזיק בידו אקדח מעשן, וידיו היו מוכתמות בדם קורבנו. המשפט הפלילי הקלאסי עסק בהוכחת ביצועה של אותה עבירה נקודתית, ובעונש הראוי לעבריין. העבירות, שהיו כולן תוצאה של התנהגות אסורה, הוגדרו ואוגדו בחוק העונשין.

בהמשך על האבולוציה של החוק הפלילי ועל שני הדורות הנוספים...

                                                                            להמשך המאמר>


משרד מאיר - ליאור, הפועל בחזית העשייה המשפטית, מתמחה בשלושת הרבדים הללו המכונים במאמר "דורות", וניהל תיקים בהגנה על נאשמים בעבירות המשתייכות לכל אחד משלושת הדורות.


בתחום הפלילי טיפל משרד מאיר - ליאור בפרשות הפליליות שנוהלו במסגרת פרשת הדיסקונטאים, פרשת אסון התקרה במקיף ו' בבאר-שבע, פרשת השוחד בבי"ח וולפסון, פרשת השוחד בוועד העובדים של התעשייה האווירית, ניהול משפטו של השר לשעבר ד"ר גונן שגב, ניהול משפטו של ד"ר אבן חן, מי שהיה נשיא שלוחת אוניברסיטת לאטביה בישראל, ניהול משפטי מר שמעון אלגרסי מי שהיה מ"מ ראש העיר אילת, ניהול משפטו של אורי שני ועוד.