הלבנת הון

                                                                                                                                           

הלבנת הון הינו תהליך בו מוטמעים ומוסתרים כספים או רכוש, שמקורם בפשיעה, אל תוך המערכת הפיננסית, על מנת לעשות בהם בהמשך, שימוש לגיטימי ללא חשש מרשויות האכיפה .הלבנת הון מתבצעת בתהליך רב שלבי החל מעבירת המקור - העבירה שבאמצעותה הופק ההון, דרך פעולות ההלבנה עצמן השזורות לאורך "שרשרת ההלבנה", וכלה בשימושים החוזרים שנעשים בהון לאחר שהולבן.

תחום הלבנת ההון והחקיקה החדשה שנלוותה אליו הינם, מחד אבולוציה של המשפט הפלילי, ומאידך בריאת יקום משפטי חדש. מטעמים רבים, שאת חלקם מאפשר העולם הטכנולוגי החדש, בו ניתן לנייד את כספי השלל במהירות הסיב האופטי על פני הגלובוס, נוסד עולם פלילי חדש שתחום הלבנת ההון הינו אחד מיסודותיו.
                                              
             
                                                                                  להמשך המאמר>

 

 

 


המיומנויות הנדרשות לטיפול בתיקים של עבירות הלבנת הון מחייבות הבנה ורקע במשפט הפלילי הקלאסי, תפיסה וידע של עולם פיסקלי, ידע נרחב בעולם הנהלת החשבונות העיסקי, מבנה הדוחות ואופן רישום ותיעוד העסק, וידע והכרה של עולם הבנקאות והעברת הכספים. כל אלה בצד יכולת להבין את האמצעים הטכנולוגים אשר שימשו לשינוע ההון.

משרד מאיר - ליאור עסק בכל התחומים הללו מיום הקמתו, עוד לפני שאוחדו תחת מטריית החוקים של הלבנת הון, לכן אוגר המשרד בתוכו נסיון רב שנים בנושא, אף על פי שמדובר בתחום חדש.

משרד מאיר - ליאור ניהל בין השאר את התיקים הראשונים והגדולים בתחום איסור הלבנת הון,  בתיקי אוניות הקאזינו באילת, ונגזרות ה"שוק החוץ בנקאי" בקשר עם פרשת הבנק למסחר.